MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND

  Start - Agenda - Nieuws - Plattegrond

 

Ruimtelijke plannen op de digitale kaart

15 september 2016. Ruimtelijkeplannen.nl is het landelijke portaal voor ruimtelijke plannen. Op deze website staan bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk.

In deze plannen staat omschreven wat de overheden van plan zijn op het vlak van ruimtelijke ordening, zoals de aanleg van nieuwe wegen of nieuwbouwwijken. Vanaf 1 januari 2010 zijn de overheden verplicht via deze website hun ruimtelijke plannen aan te bieden. Op lange termijn moeten alle bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels van Nederland op deze website te vinden zijn. Belangrijk onderdeel van de website is een interactieve kaart van Nederland waarop de plannen zijn aangegeven en waarmee deze geselecteerd kunnen worden.

Ruimtelijke plannen website

15 september 2016